İngilizce tercüme hizmetlerine genel bakış

ingilizce-tercumeÜlkemiz ve Dünya genbelinde en fazla konuşulan dil olma ünvanına sahip olan İngilizce dil hizmetlerti konusunda, ülkemizin ve Dünya’nın son durumu hakkında bu yazımızda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi İngilizce dili Avrupa’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafya’ya uzanmış olan bir dil olarak bilinmektedir. Dünya’nın her bölgesinde ortak anlaşma dili olarak kabul edilen İngilizce dil hizmetleri konusunda sunulmakta olan çözümler ile ilgili olarak Türkiye’nin ve Dünya’nın son durumu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Tercüme hizmetlerine genel olarak baktığımızda bu alanda sunulmakta olan çözümlerin büyük oranda ülkeler arasında ki iletişim sağlama amacı ile gerçekleştirilmekte olduğunu açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. Bu alanda sunulmakta olan hizmetlerin birçok noktada kurumsal yapıya sahip firmalar tarafından gerçekleştirildiğini söylesek bile İngilizce tercüme kalitesinin ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte olduğunu açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. İngilizce tercüme hizmetleri konusunda sunulmakta olan çözümlerin büyük bir ayağını oluşturmakta olan ülkemizin bu noktada ki son durumu hakkında dilerseniz sizleri ayrıntılı olarak bilgilendirelim.

İngilizce tercüme hizmetlerinin ülkemizde ki durumuna genel bakış

İngilizce tercüme hizmetleri genel olarak bakıldığında ülkemizde en fazla tercüme talebinde bulunulan dil grubu olarak sürekli gözler önüne gelmektedir. Ülkemizde uygulanmakta olan İngilizce tercüme çözümlerine genel olarak baktığımızda bu alanda sunulmakta olan hizmetlerin birçok açıdan sorunlu bir şekilde seyretmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Türkiye genelinde başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya gibi birçok ilde tercüme bürosu bulunmakta olup, bu büroların tamamına yakını bu alanda İngilizce tercüme hizmeti sunmaya devam etmektedirler.

  • Genel olarak ülkemizde İngilizce tercüme talebi gelen belge türleri tıbbi metinler, akademik metinler, noter onayı gerektiren belgeler, resmi evraklar, kitap, katalog, dergi gibi evraklardır. Bu alanda hizmet sununan firmalar diğer bürolara göre daha profesyonel hizmetler sunsalarda, özellikle noter yanlarında konuşlanmış olan tercüme firmalarının İngilizce tercüme hizmetleri konusunda daha ziyade resmi evrak konusunda uzmanlaşmış olduklarını açıkça ifade etmemiz mümkündür.
  • İngilizce tercüme hizmetleri konusunda ne yazık ki ülkemizde henüz bir uzmanlık ve ortak bir kalite prosesi belirlenebilmiş değildir. Bu alanda sunulmakta olan çözümlerin daha ziyade evden çalışmakta olan İngilizce tercümanlar aracılığı ile yürütülmemesi bu alanda yaşanmakta olan sorunların en büyüklerinden birisidir. İngilizce tercüme sektöründe yaşanmakta olan sorunlara birkaç madde ile kısa bir atmamız gerekirse;
  • İngilizce tercüme hizmetleri konusunda ulusal anlamda herhangi bir ortak üretim prosesi bulunmamaktadır. Bu durum firmalar arasında kalite farklılıklarının yaşanmasına sebebiyet vermekte ve birçok açıdan sorunlu bir çok hizmetin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
  • İngilizce tercüme firmaları bu alanda sunmakta oldukları çözümlerin bir çoğunu serbest İngilizce tercümanlar aracılığı ile yürütmeye çalıştıklarından bu noktada birçok aksilik yaşanmakta ve en önemlisi ise kalite konusunda yaşanmakta olan aksiliklerdir.
  • İngilizce tercüme hizmetleri konusunda yaşanmakta olan bir diğer sorun ise, bu alanda İngilizce tercüman ve tercüme bürolarına yol gösterecek herhangi bir meslek odası gibi bir kuruluşun bulunmamasıdır. Bu alanda sabit bir fiyat tablosunun oluşturulması, ortak bir kalite prosesinin çıkarılması gibi birçok etmen ülkemizde ki İngilizce tercüme hizmetlerinin daha düzenli bir hal alması için uygulanmalıdır.

Üst bölümde bahsetmiş olduğumuz maddelerden de anlaşılabilecek olduğu gibi bu alanda sunulmakta olan İngilizce tercüme hizmetleri Türkiye koşullarında büyük sorunlar yaratmakta ve kalite sorunu büyük bir faktör olarak önem derecesini korumaktadır.

Türkiye’de ki İngilizce tercüme sektörünün genel durumu hakkında vermiş olduğumuz bilgilere ek olarak dilerseniz Dünya genelinde ki İngilizce tercüme sektörünün genel durumuna da birilikte göz atalım.

Dünya genelinde İngilizce tercüme hizmetlerinin son durumu

Dünya geneline baktığımızda İngilizce tercüme hizmetleri konusunda sunulmakta olan çözümlerin büyük bir bölümünün Türkiye standartlarının ötesine gidemediğini açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. Bu nokta da Amerika, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde tercüme kalitesi ve hizmetin önemi kavranmış olsa da, Endonezya, Belarus, Azerbeycan gibi birçok ülkede İngilizce tercüme hizmetlerinin öneminin çok fazla kavranmış olduğunu açıkça söyleyebilmemiz mümkündür. Bu alanda sunulmakta olan birçok çözümün Türkiye standartlarının ötesine gitmiyor olsa bile, bu alanda Türkiye’nin İngilizce dil hizmetleri konusunda Avrupa ülkeleri ile yarışır durumda olmaları gerekmektedir.

Türkiye’nin gerek cofrafik gerekse de ekonomik durumu göz önüne alındığında bu alanda sunulmakta olan çözümlerin Avrupa ve Amerika kalitesinde olması bu alanda sunulmakta olan hizmetlerin daha sağlıklı yürümesine olanak sağlayacak önemli bir olgudur.

Dünya genelinde tercüme dilleri arasında en fazla oranda tercih sebebi olan İngilizce dili konusunda sizlere aktarmak istediklerimiz bunlardan ibaret olup, İngilizce tercüme hizmetlerinin son durumu ile ilgili yeni bilgileri gelecek yazılarımızda sizlere aktarmaya devam edeğiz.

 

 

 

Bu haber içeriğinde 1 adet sponsor bağlantı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir