Danışma Kurul Toplantısı Yapıldı

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, örgün ve yaygın eğitimin istek ve ihtiyaçları masaya yatırıldı.
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı Çiçekdağı İlçesi Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 2. Dönem toplantısı yapıldı.
kurul  Çiçekdağı İlçesindeki örgün ve yaygın eğitimin istek ve ihtiyaçlarına, istihdam durumuna ve özelliklerine göre ilgili kurullarla iş birliği yaparak yönlendirilmesi, plânlanması ve yürütülmesinin sağlanması, İlçedeki eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için 1. Dönem yapılan çalışmalar ve 2. dönem gerekli önlemlerin alınması ile ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, İlçedeki eğitim kurumları ile Meslek Yüksek Okulu arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi ile ilgili hususların görüşülmesi, İlçemiz içinde eğitim ve öğretim ile ilgili kurumlar arasında dayanışma ve rekabeti sağlamak suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesi için yapılacak çalışmaların planlanması, Eğitim kurumları dışında, bölgenin eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının seferber edilmesi, Öğrencilerin eğitim kurumlarına dengeli dağılımının sağlanması için faydalı öneriler sunulması, başta insan kaynağı olmak üzere diğer kaynakların eğitim kurumları arasında ayrım yapılmaksızın verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanması, İlçemiz eğitimine katkıda bulunacak okul ile toplum bütünleşmesinin sağlanması, taşımalı eğitim vb. konularla ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin hususları görüşmek üzere, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Arslan başkanlığında Çiçekdağı İlçesi Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Arslan, Toplantının okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları, il genel meclisi temsilcisi, Belediye meclis temsilcisi, muhtarlar, Esnaf ve sanatkar temsilcisi, sendika temsilcileriyle yapılması gerektiğini, bunun gibi toplantı yapılmasının ilçe eğitimine katkısının çok fazla olacağını, birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlayacağını ancak toplantıya okul müdürlerinin dışında sadece bir mahalle muhtarımızın katıldığını, diğer kuruluşlarından katılan olmamasının kendisini üzdüğünü, fakat kendilerinin işlerini aksatmadan Çiçekdağı İlçemizin eğitim kalitesini yükseltmek için ne gerekiyorsa eğitim kurumları yöneticileri olarak yapacaklarını belirtti.
Arslan, “Yapılan Ortaokullar ve Liseler arası Seviye belirleme sınavında okulların başarısını bahsetti ve Çiçekdağı ilçemiz 5 ve 8. Sınıflarda il üçüncüsü,6 ve 7. Sınıflarda il dördüncüsü olmuştur.  Hem puan olarak hem de derece olarak geçen yıla göre iyi bir sonuç olduğunu, okullarımızı ziyaret ettiğimizde öğretmenlerimizin bizlerden kaynak okuma kitapları talep ettiklerini, bundan dolayı okullara kaynak kitap alınacağını, bunun kaynağının Kaymakamlık tarafından karşılanacaktır.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin fazla yapılmadığı, bunlara önem verilmesi gerektiği, yapılan bazı faaliyetlere halkın katılımı olmadığını, eğitime okul ve toplumun bütünleşerek katkı sağlaması gerektiğini, okullarda veli toplantısı sık sık yapılması gerektiğini, sorunların bu toplantılarda ortak giderilmesi gerektiğini; eğitim ve öğretimde nasıl başarılı olunur ile ilgili görüşlerde, velilerin ilgisizliği, öğrencinin ilkokuldan ortaokula gelirken hazır bulunuşluk düzeyinin iyi olmayışı, bundan dolayı branş öğretmenlerinin zorlanması, araç gereç ve materyallerin eksikliğinin olması gibi hususların ön plana çıkmış olması, başarıyı artırmak için ders haricinde kurslar açılması, seviye belirleme sınavlarında kodlamanın düzenli yapılması, yapılan sınavların sonunda öğretmenler ile değerlendirme toplantısının yapılması, öğrenci velilerine eğitim verilmesi gibi taleplerin öğretmenlerimizden geldiğini ve bu taleplerin tamamını yerine getirmeye çalıştığını” söyledi.
Toplantıda mesleki liselerinde bölüm ve alanların açılması hususunda kurul üyelerine görüş sunuldu.
METEM Müdürü Abdullah Bulut ise sanayi üretimi bölümü yerine masa başı bölümlerini velilerin istediğini, çevre şartlarına göre bölümlerin açılması gerektiğini, Hem istihdam hem de üretime katkıda bulunulması bakımından çok önemli olduğunu, çevrede faaliyet gösteren kuruluşların Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere staj imkânı vermesi talep edildiğini ifade etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir