Diyanet Hak ve Adalet SenDiyanet Hak ve Adalet Sen

Diyanet Hizmet Kolundaki bir sendikanın Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken istifa ederek yollarını ayıran İbrahim Kaya, Sakarya merkezli Diyanet ve Vakıf Görevlileri Hak ve Adalet (DİYANET HAK VE ADALET SEN) Sendikasını kurdu. Kaya’nın yeni sendika oluşumu kadar önceki sendikadan istifa etmesi de şaşkınlık yaratmış, ayrıca istifasıyla ilgili sessizliğini koruması da çeşitli söylentilere neden olmuştu.

DİYANET HAK VE ADALET SEN’in kuruluş amacı ve ilkeleri hakkında basın açıklaması yapan İbrahim Kaya, Diyanet camiasının yalandan ve riyadan uzak durması gerektiğine işaret ederek, çizgilerinin hak ve adalet ilkesi olduğunu söyledi.

İbrahim Kaya’nın basın açıklaması şöyle:

SENDİKALAR NELERİ KAYBETTİRDİ, BUNA BAKMAK LAZIM!

“Diyanet Hizmet Kolunda yeterli sayıda sendika varken neden yeni bir sendika kurduğumuz hep soruldu. Bunu soranlar şunu göz ardı ediyorlar: Diyanet Hizmet Kolundaki sendikalar camiada birlik ve beraberliği sağlayabildiler mi? Sendikacılık yapılırken Allah’ın hükümleri mi dikkate alındı yoksa şahsi çıkarların ve arzuların peşine düşülerek dünyevi hırsın tutsağı mı oldular? Bizler özeleştiriyi de yapabilmeliyiz. Bundan kaçındığımız takdirde meselelerin büyümesine ve çözümlerin ertelenmesine neden oluruz. Din görevlisi olarak bizler cemaate yalan söylemenin, gıybet ve dedikodu etmenin ve hak yemenin günah olduğunu öğütlüyoruz. Cenabı Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Yalanı ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur, iftira ederler. İşte onlar, yalancıların tâ kendileridir.”(Nahl 16/105). Maalesef sendikalar Diyanet mensuplarının rayından çıkmasına neden oldu! Topluma rehberlik yapan, Hz. Peygamberin varisi oldukları için övünen din görevlileri bilmedikleri konularda konuşmamalı, yalanın peşine düşerek iftiraya ortak olmamalı ve hakkında bilgi sahibi olmadığı konuları konuşmaktan kendini men etmeli ve herhangi bir görüş ileri sürmemelidir. İnsanın bilmediği konularda gıybet etmesi ve dedikodu yapması da büyük günahtır! Buna karşılık haklı da olsan tartışmaktan kaçınmak Allah’ın emrine itaat etmektir. Nitekim bir rivayete göre Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye Cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim. Şakadan bile olsa, yalan söylemeyen kimseye Cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Ahlakını güzelleştiren kişiye de Cennetin en üstünde bir köşk verileceğine kefilim.”

Diğer sendikadan bağlarımı koparmam nedeniyle hakkımda söylenenlere, yalanlara, iftiralara işte bu nedenle hiç cevap vermedim. Kaybettiğimiz manevi değerlerimizin yerini hiçbir şey alamaz. İçinde bulunduğum kurumun sendikacılık adı altında her geçen gün yozlaştırılmasına da gönlüm razı olmadı. Bu düşünceler kapsamında arkadaşlarımızla bir araya geldik ve yol haritamızı çizdik!

ALLAH’IN HAK VE ADALET İLKELERİNİ DİKKATE ALMADAN SENDİKACILIK YAPILAMAZ!

İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güzel bilgiyle toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek için kurulan Diyanet işleri Başkanlığı’nda bugün 150 bine yakın personel görev yapmaktadır. Ancak maalesef din hizmetinde nefer olan çok sayıdaki görevli birbiriyle küs, dargın, birbirine kırılmış vaziyettedir. Bütün bunların sebepleri sendikaların daha fazla üye kaydedebilmek için söyledikleri sözler, davranışlar, ötekileştirme, hak ve hukuku gözetmeden yapılan çalışmalar, Allah’ın hak ve adalet ilkelerini dikkate almamalarıdır. Mahiyeti itibariyle İslam dininin tüm kuralları göz ardı edilmekte ve netice de din görevlilerine güven azalmaktadır. Hâlbuki din görevlisi sadece dini konular da değil aynı zaman da ictimai, iktisadi, siyasi hayata dair bilgi sahibi olmalı ama bu alanlarda tarafsızlığını koruyarak cemaat karşısında saygınlığı olan bir kişi olmalıdır. Cemaate karşı İslami talim, terbiye, İslami hayat konularında aydınlatıcı olmalıdır. Bu konular da sorumluluğu olduğunu bilmelidir. Din görevlisi başta kendisi olmak üzere dine uygun yaşamalı ve davranmalıdır.

DİYANET SENDİKALARININ EKSİKLİĞİ ÇOK FAZLA

Buraya kadar açıklamamızı bütün olarak değerlendirirsek, Diyanet Hizmet Kolundaki sendikaların bu nokta da eksik kaldığını, beşeri ilişkilere zarar verdiğini, din görevlileri arasında adeta kavgaya ve husumete neden olduklarını görebiliriz. Sendikalar çalışma barışını bozdular, kurum içinde birbirine itimadı yok ettiler. Din görevlileri, kibir hastalığına yakalanmış sendika ve kurum yöneticilerinin egolarının altında ezilirken, haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kalırken, sendika üyeliğinden dolayı ötelenip dışlanırken sahipsiz kalmış, yıldırılmış ve korkutulmuştur! Allah’ın hükümlerini dikkate alan ve hakkını ararken adaletten yoksun kalan din görevlilerinin teşvikiyle 26.11.2019 tarihinde Diyanet Ve Vakıf Görevlileri Hak Ve Adalet Sendikası (DİYANET HAK VE ADALET SEN) doğmuştur. Dikkat edin diğer sendikaların hiçbirinin isminin içinde hak ve adalet kavramlarını ifade eden kelime bulunmaz. Bu amaç doğrultusunda haklının ve mazlumun yanında yer almak, Diyanet camiasında hiç kimseyi ötekileştirmeden adaleti yayabilmek ve benimsetebilmek amacıyla dürüstlük ilkesinden yola çıkarak kurulmuş bir sendikayız. Her zaman haklının yanında yer alacağız. Hiçbir siyasi oluşumun içinde olmayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve bu kurumun Başındaki şahsiyetler başta olmak üzere hiç kimseyi haksız yere eleştirmeyeceğiz, yıpranmasına, yıpratılmasına ve karalanmasına göz yummayacağız. Yapılan çalışmaları göz ardı edip sırf eleştirmek amacıyla yıpratma kampanyalarının parçası olmayacağız.

DİYANET HAK VE ADALET SENDİKASINA KATILIN

DİYANET HAK VE ADALET SEN’e katılarak varlığıyla güç veren kardeşlerimiz, bir gruba aidiyet duygusuyla bağlanmanın, güvenin, itimadın, yardımlaşma ve dayanışmanın, yalan söylemeden, iftira atmadan, riya etmeden yaşamanın, hak ve adalet ilkelerine bağlı olmanın mutluluğunu yeniden yaşayacaklardır. Biz, milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı, yasaların dışına çıkmadan sendikacılık yapacak, kurum yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hizmet edecek olan bir sendikayız. Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışan bir sendika olacağız.”