Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi Halkın Kaılım Toplantısı Yapıldı

Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince “Halkın Katılımı Toplantısı” Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya sunumu yapanlar ve Kırşehir basın mensupları ile birlikte üç köy muhtarı... Read more »