Türk Ulusal Ajansı tarafından okul eğitimine sağlanacak 12,3 milyon avro destek ile Türkiye, Avrupa birincisi oldu.
istanbul  Okul eğitimi alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmayı, kültürler arası diyalog sağlamayı ve dil öğrenimini teşvik etmeyi amaçlayan Hayatboyu Öğrenme (LLP) / Comenius Programının 2013 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi Ortaklık Projeleri başvuru sonuçları açıklandı. Ulusal Ajans tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Comenius Programının 2013 yılı bütçesi kapsamında 537 projeye yaklaşık 12,3 milyon Avro hibe desteği sağlanacak. Okul öncesi eğitimden ortaöğretime, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden özel eğitim kurumlarına kadar çok geniş yelpazedeki okullara ve eğitim kurumlarına sağlanan bu hibe ile 15 bin öğretmen ve öğrenciye, farklı Avrupa ülkelerindeki paydaşlarıyla ortak ilgi alanındaki konularda birlikte çalışma fırsatı sağlanmış olunacak.
Türk Ulusal Ajansı’nın destek verdiği alanlardan biri olan okul eğitimi alanına bu sene de yoğun ilgi gösterildi. Toplam bin 830 başvuru alındı. Başvuru sayısının yüksekliğine paralel olarak proje konuları da çeşitlilik gösterdi. Bu çerçevede, kültürel etkileşim, yabancı dil öğrenimi, çevre duyarlılığı, tarihi ve kültürel mirasların korunması, kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi, ekip çalışmasının ve işbirliğinin etkinleştirilmesi, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması, eğitim ve öğretim metodlarına ilişkin deneyimlerin paylaşılması ve yeni uygulamaların geliştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, ders dışı aktivitelerin ve fiziksel hareketin özendirilmesi gibi çok çeşitli konu başlıklarında Türk eğitim personelinin ve öğrencilerin Avrupa ülkelerinden farklı okul ve eğitim kurumlarıyla bir araya gelmeleri ve iyi uygulama örneklerini paylaşmaları sağlanacak.
İl bazında sonuçlar incelendiğinde, hibe tahsis edilen proje sayısı açısından İstanbul ilk sırada yer aldı.  İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin izledi. Kişi başına düşen hibe miktarı bakımından ise Yalova ,Nevşehir, Aydın, Kırşehir ve Isparta ilk sıralarda yer aldı.
Okul eğitimine verilen bu destekle ilgili bir açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış şunları kaydetti: “Türk Ulusal Ajansınca Comenius Programı kapsamında yürütülen projeler, Türkiye’de okul eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu sayede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sadece Avrupalı meslektaşlarıyla yurt dışında ortak çalışmalar yapmakla kalmamış, aynı zamanda onları ülkemizde misafir ederek kültürümüzü, misafirperverliğimizi, mesleki alandaki başarılarımızı tanıtmışlardır. Bu projeler kapsamında bugüne kadar 3000’e yakın projeye yaklaşık 76 milyon Avro hibe tahsisi yapılarak 63 bini aşkın öğretmen ve öğrenci Comenius Programı kapsamında yurtdışına çıkma imkanı bulmuştur. Bu yıl da 537 okul eğitimi projesi kapsamında 15 bin vatandaşımız Avrupa’daki meslektaşları ve akranları ile ortak çalışma fırsatı bulacaktır. Avrupa Komisyonunun 2013 yılı Comenius Programı başvuru sonuçlarına göre ülkemiz gerek başvuru sayısı gerekse projelere tahsis edilen bütçe bakımından tüm Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. Bu vesile ile Türkiye’nin bu başarıyı elde etmesine katkıda bulunana ve programa ilgi gösteren tüm kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. 2013 yılı Comenius Programı kapsamında projesi kabul edilen kurumları da kutlar ve başarılar dilerim.”
– TÜRK ULUSAL AJANSI TARAFINDAN OKUL EĞİTİMİNE SAĞLANACAK 12,3 MİLYON AVRO DESTEK İLE TÜRKİYE BİRİNCİ OLDU
– AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI’NIN  HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP)/COMENİUS PROGRAMININ 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ ORTAKLIK PROJELERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
– HİBE TAHSİS EDİLEN PROJE SAYISI AÇISINDAN İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir