Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin yapılacak ihalelerle bugün sona ermesine ilişkin, “Bugün elektrik dağıtım hizmetleriyle alakalı son perde olmasını temenni ediyoruz. 21 tane elektrik dağıtım hizmetlerinin tamamı bugün nihayete ermiş olacak. Bu özelleşme süreci, piyasanın liberalleşmesi ve daha rekabetçi ortamda bulunması açısından son derece önemli” dedi.
bakan-yildiz  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bakanlıkta düzenlenen ‘Başkent Elektrik Dağıtım Bölge Toplantısı’na katıldı. Yıldız, yaptığı açıklamada, geçen hafta Karaman, Aksaray, Kırşehir, Niğde gibi illeri içine alan toplantılar yapıldığını belirterek, bu toplantıların devam edeceğini ve bu hafta sonu da Çanakkale’de bir toplantı yapılacağını bildirdi. Özelleşen dağıtım hizmetlerinin, kamu hizmetleri ve özel sektör eliyle daha iyi görülebilmesi açısından denetimler ile karşılıklı tavsiyelerin süreceğini söyleyen Yıldız, 2015 yılının sonuna kadar bu rejimin oturmasını hedeflediklerini dile getirdi. Yıldız, bugün elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesiyle alakalı bir süreçte olunduğunu belirterek, Türkiye’de 21 tane bölgenin de elektrik dağıtım özelleştirme sürecinin tamamlanmış olacağını ifade etti. Yıldız, kamunun performansının da dikkatle takip edildiğini dile getirdi.
Yıldız, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, “Elektrik Piyasası Kanunu’nun Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi üzerine yapılan yeni değişikliklere’ ilişkin sorusuna, Yıldız, “TBMM Genel Kurulu’nda elektrik şirketlerini, vatandaşlarımızı, sanayicimizi, birçok kesimi ilgilendiren önemli bir tasarı kanunlaştı. Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak ve süreç bu şekilde devam edecek. Sokak aydınlatmalarıyla alakalı yeni bir düzenleme yapıldı, bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden değil Hazine Bütçesi’nden ödenecek. Bildiğiniz gibi caddeler, sokaklar, kavşaklar, alt geçitler, üst geçitlerin her birisi önceden Hazine tarafından ödeniyordu. Genel bir talep; Belediyelerin de dekoratif aydınlatmalarıyla beraber belli şartnamelere, enerji verimliliklerine ve enerji tasarrufuna uyulmak kaydıyla park ve bahçe aydınlatmalarının da Başbakanımızın talimatıyla bu kapsam içerisine aldık. Dolayısıyla hemen hemen bütün aydınlatmalar, otobanlar hariç ve ören yerleriyle alakalı bir kısım yerler hariç şehir içerisinde bulunan aydınlatmaların hemen hemen tamamı bu genel kapsam içerisine alındı” cevabını verdi.

“HANGİ SOKAKLARIN NASIL AYDINLATILACAĞINA YEREL YÖNETİMLERLE BERABER KARAR VERECEĞİZ”
Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İller Bankası paylarından kesilmek kaydıyla Büyükşehir Belediyelerimizin buna yüzde 10 payla iştirak etmesine yüzde 5’te ilçelerimizin iştirak etmesine karar verildi ve bunun iki katına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. Dolayısıyla yüzde 90’ını Hazine’nin yüzde 10’unu da Büyükşehir Belediyelerinin yüzde 5’inin İlçe Belediyelerinin karşılayacağı bir hale dönüştürüldü. Buradaki amacımız; Enerji tasarrufunu ve enerji verimliliğini ve hangi sokakların nasıl aydınlatılacağına yerel yönetimlerle beraber karar vereceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın zaman zaman şikayetleri olmuştu ve biz bunu dikkate aldık. Bazı sokakların aydınlatılmadığını güvenlik gerekçesiyle de bazı sıkıntıların doğduğunu o yüzden yerel yönetimlerle beraber karar vereceğimiz bir mekanizma oluşturuyoruz. Burada her zaman olduğu gibi israfa herhangi bir şekilde gitmeden, enerji tasarrufunu ve verimliliğini ön plana alan zaman zaman LED’li aydınlatmalar da yapacağız. Türkiye’nin büyüyen ve gelişen yanını aydınlatmalarla da desteklemiş olacağız.”
Elektrik Piyasası Kanunu’nun beraberinde birçok şeyi getirdiğini söyleyen Yıldız, “Bunların içerisinde sayaçların vatandaşımızın cebinden ödediği şekliyle uygulama vardı. Bunu da 2014 yılının 1 Ocak’ından itibaren genel yatırımlardan ödenecek bir kalem haline getiriyoruz. Bu da vatandaşımızın lehine bir düzenleme” dedi.

BAŞKENT DOĞALGAZ İHALESİ’NE ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU’NUN ONAY VERMESİ
Başka bir gazetecinin, ‘elektrik dağıtımlarında yapılacak son özelleştirmeleri’ sorması üzerine Yıldız, “Bugün elektrik dağıtım hizmetleriyle alakalı son perde olmasını temenni ediyoruz. 21 tane elektrik dağıtım hizmetlerinin tamamı bugün nihayete ermiş olacak. Bu özelleşme sürecinde, piyasanın liberalleşmesi ve daha rekabetçi ortamda bulunması açısından son derece önemli. AB üyesi ülkelerin ulaştığı hedefin biraz daha üzerine ulaşma gayretimiz var. Kayıp kaçakların azaltılmasıyla alakalı ciddi bir performans sergilemesi yapacağız 2015 yılının sonuna kadar” diye konuştu. Şu anda iki bölge ayırt edildiğinde, Türkiye’nin kayıp oranının yüzde 9.4 olduğuna dikkati çeken Yıldız, 2013 yılı itibarıyla AB üyesi ülkelerin ortalamasının daha altında altında olduğunu belirtti. Yıldız, iki bölgedeki problemlerin çözüleceğine işaret ederek, farklı siyasi gerekçelerin de çözülmesiyle Türkiye’nin istenilen noktaya gelmiş olacağını ifade etti.
Bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda yapılacak elektrik dağıtım ihaleleri için tavsiyede bulunan Yıldız, “Tekliflerini verirken arkalarında durabilecek bir teklifi versinler. Biz, kamu olarak çok yüksek veya düşük teklif vermişsiniz yorumunu yapamayız ama gerçekleşebilecek teklif bizim için iyi tekliftir. Bu açıdan dikkatli olacaklarını şimdiden temenni ediyorum” diye konuştu.
Yıldız, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin özelleştirme ihalesine ÖYK kararının çıkmasına ilişkin, “Uluslararası ve Türkiye’deki yatırımcılara aslında çok da olumlu bir mesaj oldu. Teknik gerekçelerimizi sunmuştuk, ÖYK ve Sayın Başbakanımız tarafından bu kabul gördü. Bu süreçte yalnızca İstanbul İGDAŞ hariç olmak üzere Türkiye’deki bütün doğalgaz dağıtımları da özelleşmiş oldu” ifadelerini kullandı.
 

– BAKAN YILDIZ ‘ELEKTRİK DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMELERİNİ’ DEĞERLENDİRDİ
– ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ:
– “BUGÜN ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİYLE ALAKALI SON PERDE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”
– “21 TANE ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİNİN TAMAMI BUGÜN NİHAYETE ERMİŞ OLACAK”
– “BU ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ, PİYASANIN LİBERALLEŞMESİ VE DAHA REKABETÇİ ORTAMDA BULUNMASI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ”
– “(FİRMALAR) ARKALARINDA DURABİLECEK BİR TEKLİF VERSİNLER, ‘GERÇEKLEŞEBİLECEK TEKLİF’ BİZİM İÇİN İYİ TEKLİFTİR VE BU AÇIDAN DİKKATLİ OLACAKLARINI ŞİMDİDEN TEMENNİ EDİYORUM”
– “(KAYIP-KAÇAK ORANININ AZALTILMASI) 2015 YILININ SONUNA KADAR CİDDİ BİR PERFORMANS SERGİLEMESİ YAPACAĞIZ”
– “ŞU ANDA İKİ BÖLGEYİ AYIRT ETTİĞİMİZDE, TÜRKİYE’NİN KAYIP ORANI YÜZDE 9.4’TÜR, 2013 YILI İTİBARIYLA AB ÜYESİ ÜLKELERİN ORTALAMASINI DAHA ALTINDA”
– “(ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NUN MECLİS GENEL KURULU’NDAN GEÇMESİ) SOKAK AYDINLATMALARIYLA ALAKALI YENİ BİR DÜZENLEME YAPILDI, BAKANLIK BÜTÇESİNDEN DEĞİL HAZİNE BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.