Çiftçiye Taksit Uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, girişimleri sonucu zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçilere eksik ürün nedeniyle ceza uygulanmayacağını ve borçlarının ertelendiğini anımsatarak, “Ancak üreticilerimiz, borçların taksitlerinden ikisinin ödenmemesi durumunda borcun tamamının tahsil edileceği hususuna azami dikkat etmelidir” dedi.
Bayraktar yaptığı açıklamada, Türkiye’de şeker pancarı üretimi ve şeker sektörünün tarımsal endüstrinin kurulmasına yaptığı katkı, hayvancılığın gelişmesindeki rolü, çeşitli dallara yönelik girdi temini, istihdam, ekonomiye sağladığı 3,7 milyar dolarlık gelir ve sosyo- ekonomik gelişmede oynadığı önemli roller nedeniyle ülke ekonomisinin vazgeçilemez ve ihmal edilemez değerlerinden biri olduğunu belirtti. Şemsi Bayraktar, şöyle devam etti:
ithal-saman  “Ülkemizde her yıl yaklaşık 450 bin hektar alanda ekimi yapılan şeker pancarı, geçen yıl Doğu Anadolu’da havaların erken soğuması ve kar yağışının aniden bastırması nedeniyle tarlada kalmış, üreticilerimiz pancarların bir kısmını sökememişlerdir. Üreticilerimiz, bölgede sıcaklığın eksi 15, hatta eksi 25 derecelere kadar düşmesi nedeniyle Muş’ta yaklaşık 18 bin dekar, Ağrı’da bin 800 dekar ve Van Erciş’te 10 bin dekar olmak üzere pancar sökümü yapılamayan yaklaşık 30 bin dekar alanda toplam 120 bin ton şeker pancarını şeker fabrikalarına teslim edemeyerek mağdur olmuş; ayrıca bankalardan ve bağlı oldukları şeker fabrikalarından aldıkları kredi ve avansları ödeyemeyecek duruma düşmüşlerdir. Bu durum ortaya çıktığı andan itibaren mağdur zor durumdaki üreticilerimizle ilgili olarak Birliğimiz, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmuş ve konunun takipçisi olmuştur.”

NOKSAN PANCAR TESLİMİNDEN DOLAYI CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANMAYACAK
Bu çerçevede sürdürülen çalışmalar ve yazışmalar çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2011 yılında toprağın donması sonucu sökülemeyip şeker fabrikalarına teslim edilemeyen pancarlardan dolayı mağdur duruma düşen üreticilerin şeker fabrikalarına noksan pancar tesliminden dolayı cezai müeyyide uygulanmayacağını kendilerine bir yazıyla bildirdiğini ifade eden Bayraktar, “Ancak don zararı olan bölgelerdeki şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamında olmaları nedeniyle borçların ertelenmesine, silinmesine dair yetkinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olduğu ve konunun ilgili Başkanlığa iletildiği tarafımıza iletilmiştir. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen bir sonuç alınamaması üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve tabii afetler nedeniyle zarar gören pancar üreticilerinin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ ye olan borçlarının ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 22 Haziran 2012 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şeker pancarı üretimi yapıp da kar yağışı ve don nedeniyle pancar sökümü yapılamayan yaklaşık 30 bin dekar alanda toplam 120 bin ton şeker pancarını fabrikalara teslim edememelerinden dolayı mağdur olan üreticilerimizin eksik pancar tesliminden dolayı cezai müeyyide uygulanmamış, ayrıca banka borçları ertelenmiş ve vadelendirilmiştir.”
Buna göre banka borçlarına ilki 2013 yılı Nisan ayında ödenmek üzere yıllık eşit taksitler halinde ve vade farksız olarak 5 yılda ödeme kolaylığı getirildiğini kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ancak üreticilerimizin dikkat etmesi gereken, borçların taksitlerinden ikisinin ödenmemesi durumunda borcun tamamının tahsili için Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı hususudur. Çiftçilerimiz bu konuda hassas davranmalı, tekrar mağdur duruma düşmemelidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.