AHİKA Sosyal Yapı Çalıştayları Sona Erdi

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)  tarafından, düzenlenen sosyal yapı çalıştayları sona erdi.
ahika  AHİKA tarafından 2014-2018 dönemini kapsayacak olan TR71 Bölge Planı hazırlıkları kapsamında  Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinin sosyo-ekonomik durum, nüfus, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yoksulluk, göç ve dezavantajlı gruplar konuları kapsayacak şekilde başlatılan analiz çalışmaları kapsamındaki sosyal yapı başlıklı çalıştaylar sona erdi.
Çalışma, “Sosyal Yapı” alanında mevcut durum tespiti, alana ilişkin sorunların tespiti ve çözüm önerileri, önceliklerin belirlenmesi, geleceğe yönelik projeksiyonlar ile hedef ve stratejilerin ortaya konulmasını amaçlıyordu.
AHİKA bu çerçevede yapılacak çalışmalara TR71 Bölgesi’nde sosyal alanla ilgili tüm paydaşların katkı sağlaması, görüş ve önerilerinin alınması ve birikimlerinin oluşturulacak rapora yansıtılması amacıyla, il düzeyinde konu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer paydaşların katıldığı çalıştaylar düzenledi. Çalıştaylar sırasıyla Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde gerçekleştirildi.
Ajans Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanları ile  Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüklerinin katılım sağladığı toplantıların moderatörlüğünü ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ögretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu yaptı.
Çalıştaylarda, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinin nüfus, göç, istihdam, işsizlik, yoksulluk, eğitim, sağlık ve benzeri sosyal yapıya ilişkin durum, sorunlar, çözüm önerileri ile sosyal alanda yapılması gereken projeler ve atılması gereken adımlar tartışıldı.
Bölge planı çalışmaları Tarım-hayvancılık, Sanayi, Turizm, Çevre-Altyapı  ve Enerji alanlarındaki çalıştaylarla devam ediyor.
Söz konusu çalıştaylardan çıkan sonuçlar rapora dönüştürülerek, 2014-2018 dönemini kapsayacak olan TR71 Bölge Planı’na altlık oluşturacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.