Kırşehir Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Rıza Aka ve Konfederasyona bağlı Sendika başkanları, 1 Ağustos 2013‘te başlayacak olan toplu sözleşme öncesi bir açıklamada bulundular.
memur-sen  Açıklamayı Kırşehir Memur-Sen il temsilcisi Ali Rıza Aka yaptı. Aka, konfederasyon sayıları ve yetkili konfederasyon hakkında bilgiler verdi.
Aka yaptığı açıklamada, “Öncelikle konfederasyonların üye sayıları ile toplu sözleşme masasının dağılımı noktasında kısa bilgi vereceğim. 6 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’ye göre, Memur-Sen’in üye sayısı 707 bin 652, Kamu Sen’in üye sayısı 444 bin 935, KESK’in üye sayısı ise 237 bin 180’dir. Bu rakamları, analiz ettiğimizde ortaya çıkan tablo, hem oransal olarak hem sayısal olarak Kamu Sen ile KESK’in üye sayısı toplamı Memur-Sen’in üye sayısının gerisinde kalıyor. 11 hizmet kolunun 10’unda Memur-Sen’in, sadece bir hizmet kolunda KESK’in yetkili olması da imza ve itiraz yetkisinin neredeyse tek başına Memur-Sen ve bağlı sendikalarına ait olduğunun kanıtıdır.
Sendikal mücadelemiz ve uygulamalarımızla bir aylık toplu sözleşme sürecini bir yıla yaymış bulunuyoruz. İncelendiğinde ve izlendiğinde görülecektir ki, yılın her döneminde kamu görevlileriyle ilgili önemli kazanımlar üretmeye devam ediyoruz. En son Torba Kanun ile 100 bin sözleşmeli personelin kadroya geçmesini sağlandı.
Memur-Sen olarak, demokrasi ile mali hakların paralel gittiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin demokrasisi derinleştikçe ve özgürlük alanları genişledikçe sendikal hakları, sosyal güvenlik hakları, ücret hakları da aynı ölçüde artmakta ve gelişmektedir.  Bu çerçevede,  ülkemizde düşünce ve kanaat hürriyetinin, düşünceyi açıklama özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyeti ile ibadet hürriyetinin toplumun tamamını kapsayacak şekilde genişlemesi için çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz.
Yine Kamu görevlilerinin siyaset, çalışma, örgütlenme ile toplantı ve gösteri haklarının önünde bulunan engellerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz. Kadınların,  seçilme/seçme, eğitim ve çalışma haklarına yönelik yasaklara son verilmesini istiyoruz. Bunun için fiilen kaldırdığımız ucube 82 model anti demokratik Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin hukuken de kaldırılarak darbe ve vesayet çöplüğüne atılmasını bekliyoruz.  Örgütlenmeye yönelik sınırlamaların kaldırılmasını, emeklilere, polislere, hakim ve savcılara sendika hakkı verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakkı kapsamında grev hakkının tanınmasını istiyoruz”dedi.
Aka, daha sonra Memur-Sen Konfederasyonunun 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme talepleri üzerine şunları ifade etti:
“Toplu sözleşme taleplerimizi, içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal gerçekler yanında toplu sözleşmenin iki yıllık olmasını dikkate alarak belirledik. Belirlediğimiz bu rakamları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum Taban aylığına 100 TL zam yapılması. Aylık katsayı oranlarına 2014 yılı için yüzde 6+6, 2015 yılı için yüzde 6+6 zam yapılması. Toplu sözleşme ikramiyesinin 2014 için 3 ayda bir 90 TL; 2015 yılı için 120 TL’ye çıkartılması ve yetkili sendikaya üye olanlara yüzde 50 olarak artırımlı ödenmesi, Sözleşme tavan ücretinin 4 bin 28 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarılması. Aile (Eş- Çocuk) yardımının arttırılması; mevcut 163.90
TL olan eş yardımının 234 TL’ye yükseltilmesi, çocuk yardımının yaş sınırı gözetilmeden her çocuk için 50 TL ödenmesi, Emekli Kamu görevlilerine 117 TL eş yardımının yapılması ve çocuk yardımından aynen yararlanmalarının sağlanması. Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla protokol imzalanması. Kıdem Aylığı hesabında 20 olan gösterge rakamının 100’e çıkarılması, böylelikle kıdem aylığının 1,53 TL’den 8.13’TL ye çıkartılması.4-C’li geçici personel statüsündekilerin kadroya geçirilmesi, bu personele 1/1/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL, 1/7/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam yapılması ve aile (Eş- Çoçuk) yardımından faydalandırılmaları.666 sayılı KHK kaynaklı mağduriyetler giderilmeli. Öğretmenler ve öğretim elemanları başta olmak üzere mağduriyeti gidermek üzere 200 ila 400 TL arası ekstra ücret verilmesi.Fazla mesai sorununun çözülmesi, Doğum yardımının 191 TL’den 813 TL’ye çıkarılması. Ölüm yardımı, memurun kendisi için 1459 TL’den 3 bin 93 TL’ye çıkarılması. Memurin eşi ve çocuğu için ise bu rakam 729 TL’den 1546 TL’ye yükseltilmesi,Evlenme Yardımı alarak memurun kendisinin evliliğinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı olmak üzere 3 bin 866 TL destek verilmesi. Memurun çocuğu evlenecekse en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı olmak üzere 1546 TL yardım verilmesi,Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL ulaşım yardımı yapılması,
Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL yemek yardımı verilmesi,Giyecek yardımının; 2014 yılı için 100 TL ve 2015 yılı için 135 TL olarak ödenmesi,Kadro unvan ve ek gösterge yönüyle ayrım yapmaksızın bütün kamu görevlilerine 2014 yılı için 50 TL ve 2015 yılı için 60 TL harcırah (yevmiye) ödenmesi,2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde yer alan unvan ve kurumlara göre; 2014 için 4 TL, 5 TL, 7 TL, 15 TL, 2015 için 5 TL, 6 TL, 9 TL, 20 TL fazla mesai verilmesi,Emeklilikte ödenen tazminat ücretinin 965 TL’den 1475 TL’ye yükseltilmesi, yan ödeme katsayısı ve gösterge rakamlarının yüzde 50 arttırılmak suretiyle 0,03652 olması, Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve ek ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmalı. Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması, 399’a tabi personelin ek ödeme oranlarının emsali devlet memurlarından düşük olmaması, gelir vergisi kesintisinin emsali devlet memurlarından yüksek olmaması.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir