Bu boyut karşısında, Bağ-Kur sigortalılığının başlangıcı ile
müntesip olarak gerek mahsus kat gerekse ahbaplık umumi kurulu kararlarında,
tescil dönemindeki hükme ölçü edildiği görülmektedir. diğer bir deyişle tespiti
evet da tescili istenen bağkur sorgulama dönemde Bağ-Kur
sigortalılığı, 25.maddenin o dönemdeki içeriğine göre karara bağlanmaktadır.
Dolayısıyla, maddenin ilk halinin uygulandığı 19.4.1979’a kadarki dönemde,
bağımsız çalışan kişinin iş kuruluşuna kaydıyla sigortalılık başlatılmaktadır.
Yani bu döneme ait tescil taleplerinde, çığır kuruluşuna kayıtlı olarak işlemek
tescil için yeterli görülmektedir.

nitekim konuya merbut bir diğer içtihatta da uygulama bu
yönde olmuştur. Kararda su görüşlere mevzi verilmiştir34: “…01.04.1972
tarihinde yürürlüğe giren 1479 önemli Kanunun 24. maddesindeki koşulları
taşıması dolayısıyla 02.01.1978 tarihi itibariyle ıztırari Bağ-Kur sigortalısı
sayılan davacının; kendi ün ve adına müstakil çalışmasına devam etmesi
koşuluyla, hayat kuruluşu kaydının sona erdiği tarihe kadar zorunlu Bağ-Kur
sigortalısı şifresiz bağkur borç sorgulama sayılması
gereği açıktır. Bu yönde; davacının, Ankara Madeni İşler Odasındaki kaydı
26.01.1981 tarihinde sona ermişse de; kendi nam ve adına bağımsız alışmasının
(matbaacılık faaliyetinin) varlığı halinde; davacı, Ankara Matbaacılar
Ciltçiler ve endüstri Odası kaydının sona erdiği 23.11.1984 tarihine denli ki
dönemde mecburi Bağ-Kur sigortalısı kabul edilmelidir. Yargıtayın, Bağ-Kur
sigortalılığının tescil esaslarını belirlemede tescil dönemindeki hükme
saygınlık eden uygulaması, müktesep hakların korunması açısından da yakıcı
meyve vermektedir. gerçekten hakeza bir olayda etkili mahkeme tarafından
yapılan kıymetlendirme ab şekildedir.

22.3.1985 tarihlerinde yapılan değişiklikler, değişiklikten
evvel mevzuatın öngördüğü koşullara ehil olan sigortalıların,
sigortalılıklarına son vermediğinden, değişikliklerin yürürlüğe girdiği
20.4.1982 tarihinden önce meslek odası kayıtlarına göre zaruri sigortalılık
niteliğini kazanmış sigortalıların sigortalılık niteliklerini kaybetmeyeceğinin
kabulü ile.  20.4.1982 ve 22.3.1985 tarihlerinden
sonra Bağ-Kur’a yeni şart ve tescil edilecekler için alay ekonomik kanunlarla
getirilen değişiklikler uygulanmalıdır. Tersinin kabulü, kazanılmış hakları
ortadan kaldırmak olabilir ki, bu durumun kabulüne yasaca ve hukukça imkân
bulunmadığı ortadadır.

Davacıya ait oda kaydının 25.10.1981 tarihinde başladığı ve
sevgili konuşu dönemleri kapsar şekilde fasılasız devam ettiğinin tespiti
halinde… davacının meslek kuruluş yiyecek tarihinde mezkûr maddenin, 1479
mahdut yasa ile getirilmiş ilk şekli yürürlükte olup, sigortalılık niteliğinin varlığı
sorunu da, anılan düzenleme doğrultusunda çözümlenmeli, davacının göz kaydının
başladığı tarih itibariyle sigortalılık niteliğini taşıması halinde şimdiki
gibi dava konusu tarihler ortada ıztırari sigortalı olduğunun tespitine karar
verilmesi bağkur hizmet dökümü sorgulama gerekir.
Alışmaya son verilmesi, Bağ-Kur’luluğun sona ermesi için ehliyetli görülmüştür.
Konuya ait bir kararda arz maruz görüşler şunlardır 37: “…Somut olayda Geyve Esnaf
ve Sanatkarlar Odası 30.6.1977 zaman ve 13 sayılı kararla davacının işyerini
kapattığından bahisle davacının okul odası kaydını silmiştir. mavera yandan
azamet memurlarınca tanzim edilen 9.5.2000 tarihli tutanakta davacının kendi
nam ve hesabına yaptığı çalışmasını 30.6.1977 tarihinde sona erdirdiği
belirtilmiştir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir