Trabzon Özel Yıldızlıgüven Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Muharrem Arslandağ Obezite ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak ifade edildiğini söyleyen Arslandağ, “Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite tanımlaması için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bu değerin 18-25 arası olması normal, 25’ in üzerinde olması hafif şişman ve 30’ un üzerinde olması şişman olarak yorumlanır. Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde yapılan değerlendirmeler ışığında Türkiye’de obezite sıklığı her iki  cinsiyet için ortalama yüzde 30 olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda fazla kilolu olanlar yüzde 34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar yüzde 64,9, çok şişman olanların oranı yüzde 2,9 olarak bulunmuştur” dedi.
obezite  Obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarına da değinen Arslandağ bu sorunları  “İnsülin direnci ve Tip 2 Diabetes Mellitus, Hipertansiyon , Koroner arter hastalığı, Hiperlipidemi, Metabolik sendrom, Felç, Bazı kanser türleri, Uyku apnesi, Solunum Hastalıkları, Karaciğer yağlanması ve Safra Hastalıkları, Aşırı kıllanma, Ruhsal sorunlar, Kas-iskelet sistemi problemleri, kemik erimesi, eklem hastalıkları” olarak sıraladı.
Uzm Dr. Muharrem Arslandağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Obezite ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin kanıtlar epidemiyolojik çalışmalardan elde edilmiştir. Kalp damar hastalıkları, sol kalp hipertrofisi, felç ve inme, beyin damar ve boyun damar hastalıkları obezite ile birlikte daha sık görülmektedir. Ayrıca obezite sonucu gelişen insülin direnci ve şeker hastalığı da kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yaşam şeklinin iyileştirilmesi ve etkili bir diyet-spor programı ile kilo vermeye başlayan obez hastalarda kalp krizi ve diğer damar hastalıklarının görülme sıklığı belirgin azalmaktadır. Bu şekilde diyete uyan hastalarımızda kalp damar darlıkları 3/4 oranında gerilemektedir. Ayrıca kilo vermek ile kalp hızı, kan basıncı ve kan şekeri değerleri kontrol altına alınmaktadır, kullanılan ilaç sayısı bile kilo kaybı ile azalabilmektedir.”
 

– UZMANLARDAN OBEZİTE UYARISI
– TRABZON ÖZEL YILDIZLIGÜVEN HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZM. DR. MUHARREM ARSLANDAĞ:
– “OBEZİTE KÜRESEL BOYUTTA ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir