Maliye Bakanlığı’ndan

Çalışmada yer alan tutum ifadelerinden en yüksek ortalama Soru5. Kontrollü bir şekilde kredi kartı kullanmak bir zarar getirmez (4,321) ve Soru7. Bilinçli hesaplama tüketiciler için kredi kartı kullanmak avantajlıdır (4,234) ifadelerine aittir. Bu sonuçlar kart sahiplerinin bilinçli ve kontrollü bir şekilde kredi kartının kullanabileceğini gösterirken, Soru2. Kredi kartları gereksiz faiz ödemek demektir (2,593), Soru8. Kredi kartları ihtiyaçtan daha fazla harcama yaptırır (3,459), Soru15. Kredi kartları tasarruf yapmayı engeller (3,340) ifadelerin ortalamaları incelendiğinde, aslında kartların gereksinimden fazla harcama yaptırdığı olumsuz algısının da bir yer hesaplama aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Soru6. Kredi kartına ödenen yıllık ücret düşünüldüğünde kredi kartlarından sağlanan fayda yeterlidir (3,128), Soru29.

Kredi kartının yıllık sağladığı fayda düşünüldüğünde yıllık ödenen kart ücreti önemsizdir (2,703) ifadelerinin ortalamaları da 2,5 ten daha yüksektir. Bunlara ilave olarak Çıkış faktörü içinde yer alan ifadelerin ortalamaları Soru24. Yakın hesaplama gelecekte kredi kartı kullanmama kararı alabilirim (2,421), Soru25. Kredi kartımın kullanım sıklığını azaltacağım (3,040), Soru26. Kredi kartımı iptal ettirme kararı alabilirim (2,368) şeklindedir.   Tüm hesaplanan ortalamalardan kart sahipleri, kredi kartının bilinçli kullanıldığında yararlı bir ödeme aracı olduğunu, kredi kartı faizi ancak zaman zaman gereksiz harcamaya yol açtığını ifade etmiştir. Kart sahiplerinin hemen hemen yarısının kart kullanımını azaltacağını ve iptal ettirme kararını alacağını ifade etmesi bankacılar ve yöneticiler için bir alarm işareti olarak değerlendirilmelidir.  Günümüz kriz kredi kartı faizi koşullarında bankaların sahip oldukları müşteri potansiyellerini korumaları rakipleri karşısında öne geçmelerini sağlayacak en önemli stratejilerden birisidir. Müşteri potansiyelini korumanın temelinde ise müşteri memnuniyeti ve sadakatini arttırmak yatmaktadır.

Tek başına müşteri memnuniyetini sağlamak sahip olunan müşterinin rakip bankaların müşterisi olmasını engellememektedir. Müşteri memnuniyetinin yanı sıra bankalar müşterilerinin kullandıkları hizmetleri devamlı kullanır hale getirerek kredi kartı faizi mevcut müşteri potansiyelini korumaya çalışmalıdır. Bir banka ürünü olan kredi kartı bankanın müşteri memnuniyetini sağlamasında kullanılabilecek araçlardan biridir. Ayrıca, kişilerin kredi kartını kullanmaya devam etmeleri de müşteri potansiyelini koruma ve arttırmada önemli bir faktördür. Kredi kartının kişiye sunduğu farklı imkânlardan biri olan taksit imkânı kişiyi taksit süresince mtv sorgulama ona bu imkânı sunan bankanın müşterisi olmak zorunda bırakmaktadır. Bu açıdan bakıldığında müşterilere özellikle kredi kartının doğru kullanımının getireceği faydalar gerek görsel gerek yazılı basın yardımıyla anlatılarak iki tarafın yararına olacak şekilde kredi kartı kullanımının devamı sağlanabilir. Çalışmada kredi kartının kullanımında azalma eğiliminin ortaya çıkmasında mtv sorgulama kart parasına karşı algıların önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç dikkate alınarak kredi kartı yıllık ücreti konusunda bankaların yeni bir strateji ortaya koyması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Örneğin; bankalar yıllık kart ücretini belirlemede müşterilerinin kredi kartını kullanım sürelerini dikkate alarak yeni bir kart ücreti politikası geliştirebilir. Bunun yanında bankalar mtv sorgulama müşterilerinin kart kullanım sürelerini dikkate alan hediyeler, indirimler veya ek taksit imkânı sunulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir