Kırşehir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün uğradığı ilk ev olan ‘Hacı bey Konağı’ tefrişe edilerek Ahilik Araştırma Merkezine dönüştürüldü.
Kırşehir Belediyesi Mehteran Ekibinin konseri ile açılan Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi görkemli bir katılımla hizmete açıldı.
Akademik ve Bilimsel araştırma merkezi olacak olan Hacı bey konağı açılışında konuşan Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, “Ahilik sadece Kırşehir için değil Türkiye için çok önemli bir değerdir” dedi.
ataturkun-evi  Ceylan Konuşmasında, “Değerli Ahi Dostları,Ahilik sadece tarihte fonksiyonel olmuş bir esnaf teşkilatlanması değil, Türkler’in bu topraklarda üstün medeniyet olmasını, Anadolu’nun Türkleşmesi, İslâmlaşması ve vatanlaşmasını sağlayan siyasi, kültürel, ekonomik, dini, askeri ve sosyal bir organizasyondur. Ahi olabilmek için Müslüman olmak ve bir meslek sahibi olmak temel esaslardı. Bu itibarla XVI. yüzyıla kadar mutasavvıflar, müderrisler, kadılar, devlet adamları, askerler, ulema sınıfı mensupları da meslek erbaplarının yanında yer almıştır. Hatta Fatih Sultan Mehmed’e kadar bütün Osmanlı Devlet adamları şed kuşanmış bir ahi idi. Bu çok yönlü ahilik teşkilatı, Türkler’in bir meslek sahibi olmalarını temin ettiği gibi, yerleşik hayata geçmede, şehirleşmede, gerektiğinde devlet düzenini sağlamada ve Osmanlı’nın bir cihan devleti olmasında temel unsur olmuştur.Ahilik Anadolu’ya gelen göçebe Türkmeni aş ve iş sahibi yapmış onlar için bir eğitim yuvası ve adeta bir “ocakbaşı” olmuştur” şeklinde konuştu.
AHİLİĞİN KENDİSİNE HAS BİR MODELİ VARDIR
Ceylan, “Şurası çok iyi bilinmelidir ki, Ahiliğin kendine has bir insan modeli, bir ekonomi ve üretim anlayışı, kendine has bir değerler sistemi, hayat ve dünya görüşü vardır. Günümüz kapitalist ve sosyalist modelleri insanı değil üretimi ve kazancı esas almaktadır. Ahilik sistemi özünde insan şeref ve haysiyetini, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı ve üretimi esas almaktadır. Bu özelliği ile“hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmayı”, hayatın gayesi olarak bilmişlerdir.Ahilik, fütüvvetnâmelerde belirlenen 724 kuralı ile insanı “kâmil” hale getirir. Sofra adabından, su içmeye, yürümeye kadar ince kurallar koymuştur.Ahilik ahlâk ile sanat ve ticareti birleştirmiştir.Ahilik, yapılan her işin mükemmel yapılmasını hayat felsefesi haline getirmiştir.Ahilik, vatan, millet ve din sevgisinin harmanlaması, gerektiğinde bu idealler için büyük bir dava şuuruyla mücadele demektir, cihat demektir” ifadelerini kullandı.
Açılış Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Rektör Kudret Salyam, Ahi Baba Mustafa Karagüllü ve Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Dualar eşliğinde gerçekleşen açılışta katılımcılar konağı gezdikten sonra ahi pilavı ikramı ile program sonlandırıldı.
– ATATÜRK’ÜN KIRŞEHİR’DE KONAKLADIĞI EV RESTORE EDİLEREK AHİLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
– AHİLİĞİN ARAŞTIRILDIĞI İLK MERKEZ OLMA ÖZELLİĞİ İLE KIRŞEHİR’DE AKADEMİK HİZMET VERECEK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir