sevval Bayram gününden sonra Şevval ayı bitinceye kadar altı gün oruç tutmak, Rasulullah s.a.v. Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş sünnet bir ibadettir

Şevval ayının birinci günü Ramazan Bayramıdır. Bayram gününden sonra Şevval ayı bitinceye kadar altı gün oruç tutmak, Rasulullah s.a.v. Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş sünnet bir ibadettir. Şöyle buyurmuştur:

“Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevval ayından altı gün ona eklerse, bütün yıl oruç tutmuş gibi (sevap kazanmış) olur.” (Müslim, Sıyâm 39)

Yıl Boyunca Oruçluymuş Gibi

Şevval ayında tutulacak altı günlük oruca bayramdan hemen sonra başlayıp ara vermeden tamamlamayı daha faziletli kabul eden âlimlerimiz olduğu gibi, ayın içine yayarak tutmayı daha faziletli bulanlar da vardır. Hangisi istenirse tercih edilebilir.

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ

Ramazan bayramının ilk günü şevval ayının birinci günüdür. Ramazan bayramının ilk günü, Kurban bayramının ise ilk dört günü oruç tutmak dinen haramdır. Bu günleri takip eden günlerde, nâfile oruç tutulabilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), ramazan ayının bitimiyle başlayan şevval ayı içinde altı gün oruç tutmanın çok sevap olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Kim ramazan orucunu tutar; ardından da ona şevval ayından altı gün oruç eklerse, bütün yılı oruç tutmuş gibi olur.” 66

İslâm büyükleri bu orucu, hadisin bir başka rivayeti olan, “Kim bayramın birinci gününden hemen sonra peş peşe altı gün oruç tutarsa, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olur” 67 şeklindeki rivayeti de dikkate alarak; şevval ayının hemen başında, bayramın birinci gününden sonra, ardı ardına şevval orucunu tutmayı daha güzel (müstehap) bulmuşlardır.

Müjdeler…

“Kim ramazan ve şevval ayını oruçlu geçirirse cennete girer.” 68

Hadis meâli: “Ramazan ayında oruç tutmak, on ayın orucuna denktir. Şevval ayında oruç tutmak ise iki aya eşit gelir. Bunların toplamı ise seneyi tamamlar.” 69 (Hadis meâli)

RAMAZAN AYINDAN SONRA ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

1. Şevval ayından altı gün daha oruç tutulursa bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi mükâfat verilir.
2. Şaban ve şevval ayında tutulan oruçlar, farz namazlardan önce ve sonra kılınan nâfile namazlarına benzetilir. Farzlardaki eksikliklerin, kıyamet günü nâfile ibadetlerle giderileceği ümit edilir.
3. Rabbimiz’in ikramlarına karşılık, şevval ayı orucu ile şükranlarımızı sunmuş oluruz.
4. Yeniden bir başka oruç ibadetine niyet etmekle, sabrımızın devamlı olduğunu Rabbimiz’e arz etmiş oluruz.

Kaynaklar:

Bu değerli yazılar, Semerkand Yayınları’ndan, İbrahim Tozlu’nun hazırladığı, Onbir Ayın Sultanı Ramazan ve Oruç El Kitabı kitabından ve Semerkand Dergisi’nden alınmıştır.

66 Müslim, Sıyâm, 39; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58
67 Heysemî, Mecmeu’z Zevâid, III, 183; el-Münzirî, et-Terğîb ve’terhîb, (nr:1489)
68 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/416; IV; 78; Heysemî, Mecmeu’z. Zevâid, (nr: 5147)
69 İbn Mace, Sıyâm, 33; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/308; el-Münzirî, et-Terğib ve’terhîb, (nr: 1488)

Kaynak: Serhaber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir