Kırşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Meclis Başkan Vekili Veli Şahin Başkanlığında bir araya geldi.
Açılış ve yoklamanın ardından 04 Temmuz tarihli Meclis Kararları okundu.
belediye-meclisi  Meclisin Gündemi İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi, İmar Komisyonuna Havale edilecek taleplerin görüşülmesi, Kervansaray Mahallesinde bulunan camii alanında kalan 1494 ada 1 nolu parselin Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesine yapılan tahsisin Diyanet İşleri Bakanlığı olarak değiştirilmesinin görüşülmesi, Yurtdışı görevlendirilmesi, Merkezi finans ve ihale birimi hibe projesi için yetkilendirme, Şartlı nakdi yardım ve kullanımının görüşülmesi ile kira ve tahsis yetkileri verilmesinin görüşülmesi olmak üzere 9 maddeden oluştu.
Meclisin önemli gündem maddelerinden olan Belediye Başkan Yardımcılarından Veli Şahin ve Yaşar Sulu ile Dış İlişkiler Müdürlüğünden belirlenen personeller Bosna Hersek’in Olova Belediyesi ile daha önceden imzalanan ön protokolden sonra kardeş şehir protokolü imzalamak için yurtdışı görevlendirilmesi meclisin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis toplantısının gündeminde yer alan Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği tarafından sunulan cinsiyete dayalı şiddetle mücadele uzmanlık köprüleri başlıklı projenin uygulanmasında kurumu  temsilen ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Dış İlişkiler Müdürü İrem Çiğci’nin yetkilendirilmesi görüşülerek kabul edildi.
Meclisin son gündem maddesi olan Kira ve Tahsis yetkileri verilmesinin görüşülmesi maddesine göre de Belediye Başkanlığınca yapımı devam eden İkizarası Kent Parkı Projesi, Cacabey Meydanı çevre düzenlemesinde yer alan restoran, kafe ve çay bahçeleri ile Masal Parkı ve Terminal Yapım işleri sonucunda oluşacak ekte ada parsel yüzölçümleri sayıları belirtilen taşınmazların 2886 sayılı devlet ihale kanununun 64. Maddesi uyarınca kira süresi 10 yıldan çok olamayacağı belirtilmiş olup 3 yıldan daha uzun süreli kiralamalarda 5393 sayılı belediye kanunu 18/e maddesine istinaden 10 yıla kadar kiralama ve tahsis yetkisi verilmesi hususu oy çokluğuyla kabul edildi.
Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Veli Şahin tarafından 5 Eylül tarihinde  toplanmak üzere kapatıldı.
[color-box] – KIRŞEHİR BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
– MECLİS TOPLANTISINA BAŞKANLIĞI MECLİS BAŞKAN VEKİLİ VELİ ŞAHİN YAPTI[/color-box]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir