Çalışmanın birinci bölümünde “Çocuğun Gelişim Süreci” başlığı altında yer

alan “Bilişsel Gelişim” konusu, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramındaki yaş aralıkları

kapsamında anlatılmıştır. Çocuğun gelişim dönemlerinde televizyonun yeri konusu,

yine aynı kuram temel alınarak belirli yaş aralıklarında, televizyon ile çocuk ilişkisi

anlatılmaya çalışılacaktır. Televizyon, bebekliklerinden itibaren çocukların ilgisini çeken bir araçtır. yemek yapma oyunları Bebekler dünyaya gözlerini açtıklarından sonraki ilk birkaç ayda televizyondaki

renkli, hareketli ve sesli görüntülerle ilgilenmeye başlamakta ve görme alanı içinde

takip edebilmektedir.109

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramının ilk evresi olan duyusal-hareket

döneminde bebek, dış dünyayı duyu organları ve nesneler aracılığıyla tanımaya

çalışmakta ve bir nesne, durum ya da problemi temsil eden zihinsel yapı ve düşünme

örüntüsü olan şemaları doğduğu andan itibaren geliştirmeye başlamaktadır. Şemalar,

bebek için bilginin en temel birimleri olup, dünyayı kavramasına ve tanımasına

olanak sağlamaktadır http://www.giysigiydiroyna.com/oyunu/yemek-yapma-oyunlari.html

Doğduğu andan itibaren fiziksel, bilişsel ve sosyal anlamda çeşitli değişimler

geçirmeye başlayan bebeğin beyni, bir yetişkinin beyninden işlevsel açıdan farklı

özelliklere sahiptir. Öyle ki, 0-2 yaş arasında, bebeğin durağan ve sakin zihinsel

işlevlere gereksinimi vardır. Ancak televizyondaki değişken, hızlı ve akıcı

görüntüler, bu dönemde televizyona yoğun şekilde maruz kalan bebeklerin kalıcı

şemalar oluşturmasını güçleştirmekte ve beynindeki fiziksel gelişimi olumsuz yönde

etkileyerek dikkatin sürekliliği üzerinde bozucu etkiye neden olmaktadır.111

Bebeğin sosyal gelişiminde önemli bir yere sahip olan bağlanma olgusu, bu

dönemde gelişmeye başlamaktadır. Bağlanma, bebek ve anne baba arasında duygusal

olarak olumlu ve sevgiye dayalı bir ilişkinin kurulmasını anlatmaktadır. Bu

bağlamda, bu dönem içinde bebeğin anne babası tarafından kucaklanması, sevilmesi,

onunla oynanması, konuşulması ve onun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, bebeğin

ileri yaşlardaki kişilik ve sosyal gelişiminde hayati bir önem taşımaktadır.

Hareketlerine, gülümsemesine, çıkardığı seslere karşılık vermeyen, soğuk ve cansız bir nesne olan televizyonun karşısında, duygusal ve sosyal uyarıcılardan yoksun,

anne baba ile onların ilgi ve sevgisinden uzak bir şekilde yoğun olarak bırakıldığı

durumlarda, bebeğin hem sosyal gelişiminde, hem de agulama, ses çıkarma,

heceleme, anlamlı jest, mimikler ve konuşma gibi dil gelişiminde gecikme ve

yetersizlikler görülebilmektedir.112

1999 yılında Amerikan Pediatri Akademisi tarafından, 2 yaşından küçük

çocuklara televizyon izlettirilmemesi ebeveynlere tavsiye edilmiş, televizyonun 2

yaşından küçük çocuklarda olumlu bir etki yaratmadığı, hatta potansiyel olarak

olumsuz etki yarattığı; çocuk programları eğlenceli olsa da bunların aileler tarafından

eğitici olarak görülmemesi gerektiği belirtilmiştir. Anılan kurumun, 2 yaşından küçük çocukların televizyon, video vb. medya http://www.giysigiydiroyna.com/oyunu/temizlik-oyunlari.html formlarını izlemesine ilişkin olarak yürüttüğü bir başka araştırmanın sonuçları da

2011 yılı Ekim ayında açıklanmıştır. Burada, 1999 yılında yapılmış olan, 2 yaşından

küçük çocukların televizyon izlemesinden kaçınılması gerektiğine ilişkin tavsiye

yinelenmektedir. Araştırmada, ebeveynlerin % 90’ının 2 yaşından küçük

çocuklarının televizyon seyrettiğini söylediği; 3 yaşına gelen çocukların üçte birinin

odasında bir televizyon olduğu ve ebeveynlerin ev işleriyle ilgilenirken çocukları

ekran karşısında bıraktığı dile getirilmektedir. Bu çalışmada ayrıca, çocukların bir kuaför oyunları oyna kısmının yalnız başına, bir kısmının ise ebeveyn ve kardeşleriyle birlikte televizyon

izlediği; günlük televizyon izleme süresinin ortalama 1 ila 2 saat arasında olduğu

vurgulanmaktadır. Araştırmada, televizyon açık olduğunda ebeveynlerin ilgisinin ekrana kaydığı

ve böylece ebeveyn ile çocuğun etkileşiminin azaldığı, bu durumun da konuşma ve

dil gelişimi açısından bebekleri olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Bununla birlikte, http://www.giysigiydiroyna.com/oyunu/kuafor-oyunlari.html geceleri televizyon izlemenin çocukların uykuya dalmasına yardımcı olabildiği ancak, bu durumun uyku bozukluğu ve düzensizliğine sebep olduğu da ifade

edilmektedir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir