Kaman Savcılı Büyükoba Beldesinde 49 yıllığına kiralanan binayı, “Savcılı Köşkü Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezi” olarak dizayn eden Ankaralı girişimciler, 2 yılda 5 kez denetlendiklerini fakat, Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinin görevi kötüye kullanma, keyfi olarak yerine getirmeme ve geciktirme, yetki aşımı ile ihmali nedeniyle hayata geçirilemediğini iddia etti.
savcili  Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Merkez Müdürü Nihal Arifioğlu, Savcılı Büyükoba Belde belediyesine ait binayı 13 Ağustos 2010 tarihinde 49 yıl süre ile “Savcılı Köşkü Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezi” olarak hizmet vermek üzere kiraladıklarını söyledi.
.Arifioğlu, “Hükümetin engelli vatandaşlara hizmet amacıyla çıkardığı yasal düzenlemelerle girişimcilere verdiği destek, Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün görevi kötüye kullanma, görevi keyfi olarak yerine getirmeme ve geciktirme, yetki aşımı ile görevi ihmali nedeniyle hayata geçirilemiyor. Hükümetin çıkardığı yasalara güvenerek yaptığımız yatırımlar, emek ve insana hizmet engelleniyor” dedi.
Mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetmeliği uyarınca binayı hizmete hazır duruma getirmek üzere gerekli tadilatların yaptırıldığını kaydeden Arifioğlu, “Müştemilatları da yine yönetmelik çerçevesinde düzenlenerek faaliyete hazır hale getirilmiştir. İlgili İl Müdürlüğünce yapılan ilk bina incelemesini takip eden süre içerisinde kuruluşun hizmete uygun hale getirilmesi için bütün elektrik, su tesisatı yenilendi. Isınma için kalorifer sistemi yaptırıldı. Özürlü asansörü, yeni mutfak banyo ve tuvaletler, yatak odaları, çok amaçlı salon ve yemek salonu düzenlendi. Yönetmelikte belirtilen tüm koşullar yerine getirilerek çok yüksek maliyetli bir yatırım yapılmıştır. İl Müdürlüğünce tarafımıza Şirket kurdurulmuş, elektrik, su, telefon abonelikleri, internette kuruluşla ilgili web sayfası yaptırılmış ve açılış izni olmadan tabela asılmaması gerektiği halde tabela yaptırılarak astırılmıştır” şeklinde konuştu.
5 KEZ DENETLENDİ HALA SONUÇ ALANAMADI
Yönetmeliğin öngördüğü hususları, ağır maliyetler ödemek suretiyle yerine getirdiklerini sözlerine ekleyen Arifioğlu, “Binayı hizmete hazır hale getirmemize rağmen, açılış izni verecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Kırşehir İl Müdürlüğü’nün, Yönetmelik dışı talepleri ve gerekçesiz, soyut değerlendirmeleri nedeniyle ve açılış iznini defalarca ertelemesiyle maddi ve manevi yönden büyük zararlara uğradık. Açılış izni başvurumuzdan buyana 1.5 yıl geçmiş ve işlem, İl Müdürlüğünün görevini ve yetkisini kötüye kullanması, art niyetli ve kasıtlı olumsuz tavırları nedeniyle tamamlanamamıştır. Özel Kuruluşların hizmete açılması sürecinde; ilk başvuru sonrası İl Müdürlüklerince yapılan ilk incelemede binanın hizmete uygun olup olmadığı belirlenir. Eğer bina uygun değilse ilk incelemede durum başvuru sahibine bildirilir. Ya da binanın uygun hale gelmesi için yapılması gerekli düzenlemeler tutanakla belirlenerek başvuru sahibinin eksiklikleri tamamlaması halinde değerlendirileceği bildirilir. Başvuru sahibinin hizmete hazır hale geldiğini bildirmesi üzerine Kuruluş açma işlemlerini tamamlamak üzere bir incelemeye daha gidilir. Bu incelemede eğer varsa tüm eksiklikler rapor şeklinde düzenlenir ve tamamlanması için süre verilir. Bu rapor eksikliklerin giderilmesi halinde kuruluşun hizmete açılacağı anlamına gelmektedir. Halbuki Kırşehir İl Müdürlüğünce 5 kez inceleme yapılmış, 4 incelemesinde de ya farklı bir eksiklik belirtilerek tamamlanması istenmiş ya da yönetmelikte bulunmayan hususlar talep edilerek ve soyut yorumlar yapılarak isteklerde bulunulmuş ve hatta 3. incelemede bina hizmete uygun değildir denmiştir. 5. incelemenin sonucu da, aradan 4 ay geçmesine rağmen halen bildirilmemiştir” dedi.
Kurucu Müdür Fatma Cengiz’de devletin özürlüye verilen desteğe memurlar tarafından köstek olunduğunu söyleyerek, “art niyetli ve kasıtlı yaklaşımlarından dolayı işimiz engellendi. Sanırım mevzuatı bilmiyorlar. Bundan dolayı da işimiz bu kadar gecikti. Yaptığımız yatırımlar atıl bir şeklide kaldı. Hem hizmet alıcılar hem hizmet sunucular hem bölgede istihdam edilecek bu durumda mağdur oldu. Bizlerde çok mağdur olduk. Bu konuda devletimizden hükümetimizden destek bekliyoruz. Burada bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda, kanun ve yönetmeliğe aykırı hiçbir şey yok. Kısacası devletin özürlülere verdiği destek memurlar tarafından kösteklenmiştir” ifadelerini kullandı.
Konu ile ilgili açıklama yapmak istemeyen Aile ve Sosyal Politikalar Kırşehir İl Müdürü Arif Atak ise yapılan denetlemelerde kurumun bakım merkezi olmasına engeller olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğüne başvuran kurum yetkileri genel müdürün konu ile ilgili soruşturma başlatacağını bildirdi.
– 5 KEZ DENETLENDİ, 750 BİN TL’LİK YATIRIMA İZİN ÇIKMADI
– SAVCILI KÖŞKÜ BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK BAKIM MERKEZİ 1,5 YILDIR BOŞ
– MERKEZ YETKİLİLERİ, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE YETKİ AŞIMI SEBEBİ İLE AÇILIŞIN YAPILAMADIĞINI İDDİA ETTİ
– KURUCU MÜDÜR FATMA CENGİZ:
-“DEVLETİN ÖZÜRLÜLERE VERDİĞİ DESTEK, MEMURLAR TARAFINDAN KÖSTEKLENMİŞTİR”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir