Boztepe’nin Şeyh Süleyman Türkmani Vakfına Ait Çıktı

1239 yılında Kırşehir’e gelen Süleyman Türkmani tarafından kurulan Şeyh Süleyman Türkmani Vakfiyesi’ne ait birçok vakıf arazisi tespit edilirken, bir ilçenin tamamının vakfa ait olduğu ortaya çıktı.
mevlana  Konu ile ilgili geniş bir araştırma yapan eski Vakıflar Bölge Müdürü Faruk Şahin, Mevlana Hazretlerinin talebesi Süleyman Türkmani’nin Kırşehir’e gelmesinin ardından kurulan Şeyh Süleyman Türkmani Vakfiyesi’ne ait arazileri tespit ettiklerini ve yasal sürecin devam ettiğini söyledi.
Faruk Şahin, açıklamasında, Kırşehir Tapu Sicil Müdürlüğü arşiv kayıtlarından vakfa ait güncel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, “Kırşehir’e bağlı Boztepe ilçesi ile Merkeze bağılı Karacaören kasabasının tamamının vakfa ait olduğunu gözüyoruz. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bu yerler için dava açıldı. Dava sonucunda da herhangi bir aşama kaydedilmedi” dedi.
Şeyh Süleyman Türkmani Vakfiyesi’nin gerekli bir biçimde tanıtılmadığını ve kamuoyu tarafından yeteri kadar bilinmediğinin kaydeden Şahin, Kırşehir’de bir Mevlevi olduğu halde Mevleviliğinin yaygın olmadığını gözlemlediklerini ifade etti.
Şeyh Süleyman Türkmani Hazretlerinin Kırşehir’in İmaret Tepesi olarak bilinen mevkide kurduğu vakıf için alınan arazilerle bir de vasiyet bırakarak vakıf eserlerine ve yerlerine sahip çıkılmasını istediği belirtiliyor. Şeyh Süleyman Türkmani’ye ait yazıda, “Kim bu vakıf hayratını, vakıf yerlerini amacı dışında kullanırsa hem bu dünya hem ahrette iki yakası bir araya gelmesin” bedduası yazılıdır.
Mevlevi tarikatına mensup olan Süleyman Türkmani’nin 1214’te doğduğu ve bir Türkmen aşireti ile Anadolu’ya geldiği biliniyor. Konya’da Mevlana Hazretlerinden dersler alan Süleyman Türkmani, onun ölümünden sonra, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in teşkili ile Mevlevi tarikatını yaymak üzere 1239’da Kırşehir’e gelerek dini konularda Kırşehirlilere ışık tutmuştur. 1294 yılında Kırşehir’de vefat eden Türkmani’nin mezarı ise İmaret Camii yanındaki türbededir.
– BİR İLÇENİN TAMAMI VAKFA AİT ÇIKTI
– BOZTEPE İLÇESİ VE KIRŞEHİR’İN BİRÇOK YERİNİN ŞEYH SÜLEYMAN TÜRKMANİ VAKFI’NA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
– ESKİ KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ FARUK ŞAHİN:
-“MEVLANA’NIN TALEBESİ SÜLEYMAN TÜRKMANİ’NİN KIRŞEHİR’DE OLUŞTURDUĞU VAKFA AİT BİRÇOK ARAZİ VE YER ORTAYA ÇIKTI”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.