Ahiler Kalkınma Ajansı Kırşehir’de

Ahiler Kalkınma Ajansının 2012 yılı mali destek programı toplantısı, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.
Toplantıya çok sayıda Kırşehirli işadamı ile birlikte Vali Özdemir Çakacak ve Kırşehir TSO Başkanı Müfit Göçen’de katılarak birer konuşma yaptılar.
Açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Müfit Göçen, 2012 yılında Ahiler Kalkınma ajansının, 2 başlıkta toplam 24,5 milyon TL hibe desteği sağlamayı planlamakta olduğunu ve Kırşehir’in bu konuda gerekli ilgili göstermediğini söyledi.
Konu ile ilgilenen herkesi proje yazımı konusunda teknik destek almasını konusunda uyaran Göçen, “Kobiler ve Üretici kooperatiflerinin başvurabileceği 17 milyon TL bütçeli Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek programında bölgemizde öne çıkan sektörlerin rekabet gücünün arttırılması ve yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretiminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 7,5 milyon TL bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının başvurabileceği Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının hedefi ise bölgemizde tespit edilen çevre, sosyal ve kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu yılki mali destek programı imalat, turizm ve hizmet gibi birçok sektörü kapsayan geniş bir başvuru kitlesine ulaşmak istemektedir” dedi.
AHÝLER KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALÝ DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI KIRÞEHÝR’DE YAPILDI  Ahiler Kalkınma Ajansından azami faydalanılması gerektiği ve Kırşehir’in buna ihtiyacı olduğunu belirten Göçen, “Önceki yıllarda özellikle ajans hibe desteğine proje başvurusu komşu illere göre daha az miktarda gerçekleşti. Kırşehri’den gelecek proje sayısını artırarak ajans mali kaynağından faydalanmayı artırmayı odamız olarak hedefliyoruz” dedi.
Vali Özdemir Çakacak da, kalkınma ajanslarının kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen çabuk karar alıp uygulayabilen bir kuruluş olduğunu ifade ederek, “kamu, özel sektör, ve STK’ları bir araya getiren bir birimdir. 2010 ve 2012 yıllarında Kırşehir’den 57 başvuru yapılmış ve projelerden 15’i uygun görülerek desteklenmiştir. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan teknik destek programları ile kurumların kurumsal kapasiteleri için eğitim ve seminer gibi faaliyetlere daha fazla başvuru gerekiyor” şeklinde konuştu.
Toplantı 2 başlık altında yapıldığını söyleyen Vali Çakacak, ilki kamu kurum ve kuruluşların başvurabileceği 7,5 milyon TL bütçeli küçük ölçekli altyapı desteği programı ve ikincisi KOBİ’lerin başvurabileceği 17 milyon TL bütçeli sektörel rekabet edebilirlik mali destek programıdır. Ajans desteklerinden Kırşehir’deki kurum ve işletmelerin daha fazla yararlanmaları için proje hazırlamalarını bekliyoruz. Bu projeler şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından son derece önem arz etmektedir. Bu kurum ve işletmeler için büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.
Daha sonra toplantıya ara verildi ve işadamlarına bilgilendirilmeler yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir