AHİKA 24 Milyon TL Destek Sağlayacak

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından 2012 Mali Destek Programı ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
AHİKA Genel Sekreter Vekili Davut Yeşil’in de katıldığı toplantıda konuşan Program Yönetim Birimi Başkanı Lütfi Altınsu, kuruluşundan bu yana 2010 ve 2011 Yılı Mali Destek Programları olmak üzere iki kez mali destek programı teklif çağrısına çıkan ajansın 2012 yılı Mali Destek Programlarının da belirlendiğini kaydetti.
2012 Yılı Mali Destek Programlarının, AHİKA’nın vizyonu ve üst ölçekli planlar çerçevesinde bölge için öncelikli olan, “Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Sektörel Rekabet Edebilirlik” konu başlıklarında ilan edildiğini kaydeden Altınsu, programlar kapsamında kullandırılacak toplam destek miktarı ise 24 Milyon 500 Bin TL olarak açıkladı.
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde çevre, sosyal ve kültürel hizmetler ile ekonomik faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanmasını amaçlayan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” toplam bütçesinin 7 Milyon 500 Bin TL olarak belirlendiğini ifade eden Altınsu: “Bu mali destek programının öncelikleri; yenilenebilir enerjinin temini ve kullanılması ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun alt yapının geliştirilmesi, verimliliği artırarak bölgenin rekabet edebilirliğini güçlendirecek ortak alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik alt yapı ile kırsal ve kentsel alanlarda sosyal ve kültürel altyapının geliştirilmesi. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında asgari tutar 75 Bin TL, azami tutar ise 550 Bin TL olacak. Söz konusu programa kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölge müdürlükleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri başvurabilecek” dedi.
AHİKA’nın 2012 yılı mali destek programı ikinci başlığı olan Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’nın toplam bütçesinin ise 17 Milyon TL olacağını ifade eden Program Yönetim Birimi Başkanı Lütfi Altınsu, bölgede öne çıkan sektörlerin rekabet gücünün arttırılması ve yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesinin amaçlayan programda asgari tutarın 25 Bin TL, azami tutarın ise 450 Bin TL olacağını ifade etti.
Altınsu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu mali destek programının öncelikleri ise; İşletmelerin ar-ge, inovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, ürün/hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması olarak belirlendi. Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na, KOBİ tanımına uyan işletmeler ile üretici kooperatifleri başvurabilecek. Potansiyel yararlanıcılar başvuru rehberlerine ve tüm ayrıntılara www.ahika.org.tr internet adresinden ulaşabilecek”
Programlara başvuruların 07 Şubat 2013 Perşembe günü Saat 17:00’de sona ereceğini sözlerine ekleyen Altınsu, online olarak KAYS veritabanına yapılan proje başvurularının, matbu olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta ve kargo yoluyla veya elden Nevşehir’de bulunan Ajans Merkezi, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edileceğini açıkladı.
Toplantının ardından AHİKA personeli tarafından 2012 Mali Destek Programının başlaması nedeniyle pasta kesildi. Kesilen pastayı ajans çalışanları gazeteciler ile birlikte yedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir