TOPLUM DESTEKLÝ POLÝSLÝK KENT GÜVENLÝK DANIÞMA KURULU 2. OLAÐAN TOPLANTISI YAPILDI

FOTOÐRAF ALTI: TOPLUM DESTEKLÝ POLÝSLÝK KENT GÜVENLÝK DANIÞMA KURULU 2. OLAÐAN TOPLANTISI KIRÞEHÝR EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNDE EMNÝYETTEN SORUMLU VALÝ YARDIMCISI ALAADDÝN SERDAR POLAT BAÞKANLIÐINDA TOPLANDI. (KOD:TOPLANTÝ) (ÝHA/KIRÞEHÝR-ÝHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir