KIRÞEHÝRLÝ ÇÝFTÇÝLER’DEN, KAYSERÝ ÞEKER FABRÝKASI’NA TAM DESTEK ÖZELLEÞTÝRMEDE ORTAYA KONULAN KÝRALAMA MODELÝ, ÇÝFTÇÝLERDEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ KIRÞEHÝRLÝ ÇÝFTÇÝLER, “KIRÞEHÝR ÞEKER FABRÝKASI’NIN KAYSERÝ ÞEKER FABRÝKASI KADAR GÜÇLÜ OLMASI, EN BÜYÜK TEMENNÝMÝZDÝR”

FOTOÐRAF ALTI: KAYSERÝ ÞEKER FABRÝKASI A.Þ.’DEKÝ YÜZDE 9.99’LUK KAMU HÝSSESÝNÝN, KAYSERÝ ÞEKER FABRÝKASI TARAFINDAN ALINABÝLMESÝ ÝÇÝN HAZIRLIKLAR BÝR TARAFTAN HIZLA SÜRERKEN, DÝÐER TARAFTAN DA KIRÞEHÝR ÞEKER FABRÝKASI’NA BAÐLI EKÝM YAPAN ÇÝFTÇÝLER, SON GÜNLERDE KAYSERÝ ÞEKER FABRÝKASI TARAFINDAN GÜNDEME GETÝRÝLEN FABRÝKALARIN KÝRALAMASI FÝKRÝNE DESTEK VERDÝKLERÝNÝ BELÝRTTÝLER. (KOD:CÝFTCÝLER1_2_3_4_5_6) (ÝHA/KIRÞEHÝR-ÝHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir