KAMAN ÖÐRETMEN LÝSESÝ, KIRÞEHÝR’Ý TEMSÝL EDECEK

FOTOÐRAF ALTI: KAMAN ÝMKB ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ GENÇ ERKEKLER VOLEYBOL TAKIMI, OKULLAR ARASI TURNUVALARDA KIRÞEHÝR ÝL BÝRÝNCÝSÝ OLARAK NEVÞEHÝR’DE GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK BÖLGE TURNUVASINDA KIRÞEHÝR’Ý TEMSÝL EDECEK. (KOD:KUPA) (ÝHA/KIRÞEHÝR-ÝHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir