Yabancılar İçin Oturum İzinlerinde Genel Sağlık Sigortası Aranıyor

Yabancıların oturum izinlerini düzenleyen iki yasa bulunuyor. Bunlardan birincisi 6 Mart 2003 tarihinde yayınlanmış olan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, diğeri ise 11 Nisan 2014 tarihine yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

Bu yasa hükümleri yabancıların ülkemize gelişleri, burada kalışları ve ülkemizden ayrılmaları ile ilgili işlemleri düzenlemektedir. 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan yasa ise, yabancıların ülkemizde ikamet izinlerine yönelik yeni bazı esaslar belirlemiştir.

Buna göre, vize sürelerinden daha uzun ya da doksan günden fazla kalacak yabancılar ikamet izni almak zorundadır. Bu izinden muaf tutulacak kişiler ise yasada ayrıca sayılmıştır.

Yabancılar, ikamet izni almak için yabancılar, kendi ülkesinde bulunan veya yasal olarak bulunduğu ülkede bulunan konsolosluklara başvuracaklardır. Ancak yabancı zaten ülkemizde bulunuyorsa başvuru Emniyet Müdürlükleri’ne yapılacaktır.

Yeni düzenlemelerin getirdiği en önemli uygulama ise, yabancıların ikamet ve oturma izinleri için yapılacak başvurularda bir yıllık genel sağlık sigortası şartının aranmasıdır.

Eğer ülkemize gelen yabancılar, ellerinde bulunan vize sürelerinden ya da vize muafiyet sürelerinden daha uzun bir süre ülkemizde kalacaklarsa bu süreler sona ermeden, oturma izni almak durumundadırlar. Emniyet Müdürlükleri’ne şahsen yapılacak başvuru sonunda eğer ikamet tezkeresi alabilirlerse, ancak bu şekilde yasal olarak oturma izni almış olurlar. Ancak 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren bu başvuru sırasında genel sağlık sigortasını yaptırmış olmaları aranmaktadır. Daha önce bu aranmıyordu. Talep edilen ikamet izni süresi ne olursa olsun, artık yabancılar başvuru evrakı arasında bir yıllık genel sağlık sigortası poliçesini vereceklerdir.

Ülkemizde bulunan ve iş anlaşmaları ile gelen yabancıların zaten, Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri ve prim ödemeleri yapıldığından bu konunun onlarla doğrudan bir ilgisi yoktur. Çünkü söz konusu yasa yabancıların yasal olarak ellerinde bulundurdukları çalışma izinlerini artık oturma izni olarak kabul ediyor. Bu yüzden 11 Nisan 2014 tarihinden sonra çalışmak için ülkemize gelen yabancılar eğer çalışma iznine sahiplerse ayrıca ikamet tezkeresi almalarına gerek yoktur.

Konumuzu asıl ilgilendiren bir işte çalışmayan ama buna karşılık ülkemizde yaşamak isteyen yabancıların durumu. Bu yabancılar genelde kıyı şehirlerinde konut alıp çoğunlukla da emekliliğinin tadını çıkarmak isteyenlerdir. Elbette büyük şehirlerde uzun süreli kalan yabancılar da var.

Yasalar, bu yabancıların kendi ülkelerinde geçerli bir sigortaları bulunuyorsa, ikamet izni için ülkemizde de ayrı bir genel sağlık sigortası yaptırılmasını aramıyor. Bu sigorta belgesinin beyan edilmesini yeterli buluyor. Ancak böyle bir sigortaları yok ve ülkemizde aralıksız olarak bir yıldan daha uzun bir süre kalıyorlarsa, o zaman bu yabancıların ikamet izni alabilmeleri için genel sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor.

Bu durumdaki yabancılar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmayacaklar ve bir gelir testi işlemi yaptırmıyacaklardır. Eğer 1 Ocak 2012 tarihinden önce bir yılı doldurmuşlarsa, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesini vermeleri gerekmektedir. Aslında başvuru olmasa bile SGK kendiliğinden bu işlemi yapacaktır. Sadece başvuru yapılmadığı için bir asgari ücret tutarında para cezası uygulayacaktır. 1 Ocak 2012 tarihinden sonra ülkemizde bir yılını dolduranlar ise bu süreyi doldurdukları tarihten itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesini vermek zorundadırlar.

Yabancılar için SGK girişlerinin yapılması ve prim ödenmeye başlanması demek onların gerekli durumlarda sağlık hizmetlerini SGK üzerinden alabilmeleri anlamına geliyor. Bu durum, yabancıların hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları için geçerlidir. Bu uygulamanın tek istisnası, önceden gelen kronik hastalıklarının olmasıdır. Bu varsa bu hastalıkla ilgili sağlık giderleri SGK tarafından karşılanmaz.

Yabancılar için oturum izinlerinde genel sağlık sigortası uygulaması, çeşitli yasal hükümler içerdiğinden biraz karmaşık bir durumdur. Bu konularda bilgi ve görüş almak istenirse, sigorta.com.tr web sitesi yöneticileri ve çalışanları ile temasa geçilmesi doğru olacaktır.

 

Yabancı Sağlık Sigortası taleplerinizi buradan yababilirsiniz.

Web sitesi: www.sigorta.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir