Ortam Ölçümleri

İş güvenliği son yıllarda iş kazalarının artması ile daha çok günden haline gelen bir meseledir. İş kazaları için önlem almak işverenlerin hem vicdani olarak hem de yasal olarak sorumluluğunda olan bir durumdur. İşletmelerde mevcut olan tehlikelerin iş kazasına sebebiyet verip vermeyeceği ancak ortak sağlık güvenlik birimi adı verilen ve bu konuda yayınlanan yasal yönetmeliklerde de adı geçen kurumlar tarafından yapılacak risk analizleri ile ortaya konur. Risk analizleri aynı zamanda işletmenin tehlike sınıfını da belirler. Tehlike sınıfı ise bir işletmenin yasal olarak nelerden sorumlu olduğunu açıklamaktadır. İş güvenliği için alınan önlemlerin bir kısmı da analizler ve ölçümler yolu ile yapılır. İş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yapılan bu ölçümlere ise ortam ölçümleri adı verilir.

 

Ortam Ölçümlerinin Yapılması

 

Ortam ölçümleri işletmelerde toz ve gürültü maruziyet, ortamda bulunan toz yoğunluğu, nem yoğunluğu ve yapılan bir takım işlemlerin sonrasında ortaya çıkan gaz yoğunluğunun ölçülmesidir. Bu seviyeler de iş kazası olarak adlandırılan işçi hastalıklarının meydana gelmesinde etkilidir. Bu sebeple işletmeler yapılan ortam ölçümlerinin sonuçlarına göre önlemler almalı ve aldıkları önlemleri de belgelendirerek bu konudaki sorumluluğunu yasal olarak yerine getirdiğini göstermelidir. Ortam ölçümleri isg ya da ölçüm laboratuvarı adı verilen iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarlarında yapılır. Ortam ölçümleri kapsamında yapılan analizler https://www.prosafety.com.tr/ortam-olcumleri-nelerdir/ web sayfasında listelenmiştir.

Periyodik Ölçümler Zorunlu

 

İşletmelerin Periyodik ölçümlerinin yapılması iş güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple de bu ölçümleri bir kez yaptırmak yeterli olmaz. https://www.prosafety.com.tr/ortam-olcumleri-nelerdir/ sayfasında bulunan ölçümler belirli zaman aralıkları ile tekrarlanmalı ve ölçümler sağlıklı bir şekilde sonuç alınana kadar yapılmalıdır. Ölçüm sonucu raporlar ise yalnızca bu iş için yetkilendirilmiş olan laboratuvarlar tarafından düzenlenmeli ve raporda laboratuvar onayı olmalıdır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.